Lagomlife.net – Cuối tháng 6/2021, Sở Lao động Thụy Điển (Arbetsförmedlingen – Swedish Public Employment ...